Terminy

Ekotest
29 marca 2019 r. - koniec zgłoszeń szkół do konkursu EKOTEST
24 kwietnia 2019 r. - dostarczenie przez OCE materiałów konkursowych
26 kwietnia 2019 r. - przeprowadzenie konkursu w szkołach, a następnie odesłanie materiałów konursowych
29 kwietnia 2019 r. - opłata za konkurs
31 maja 2019 r. - przekazanie szkołom wyników EKOTESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami 
30 września 2019 r. - termin składania reklamacji
 
 
 
 
 
Copyright OCE | Polityka prywatności