Terminy

EKOTEST
30 marca 2018 r. - koniec zgłoszeń szkół do konkursu EKOTEST
19 kwietnia 2018 r. - dostarczenie przez OCE materiałów konkursowych
23  kwietnia 2018 r. - przeprowadzenie konkursu w szkołach, a następnie odesłanie materiałów konursowych
24 kwietnia 2018 r. - opłata za konkurs
31 maja 2018 r. - przekazanie szkołom wyników EKOTESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami 
29 czerwca 2018 r. - termin składania reklamacji
 
 
 
 
 
Copyright OCE