Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MEDITEST 2018
 1. Organizatorem konkursu MEDITEST jest Ogólnopolskie Centrum Edukacji Olimpiady Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 119B/69.
 2. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego.
 3. Konkurs MEDITEST ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt. Za wskazanie błędnej odpowiedzi, uczestnikowi odejmuje się 1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi uczestnik otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczestnik na skutek wielu błędnych odpowiedzi osiągnie wynik punktowy poniżej 0, każdy uczestnik na starcie otrzymuje 30 punktów. Dzięki temu każdy uczestnik może maksymalnie uzyskać 60 punktów (wszystkie odpowiedzi prawidłowe), a w najgorszym przypadku 0 punktów (wszystkie odpowiedzi błędne).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
  • klasy 3-4 szkoły podstawowej
  • klasy 5-6 szkoły podstawowej
  • klasy 7-8 szkoły podstawowej
  • klasy 3 gimnazjum 

 5. Dla każdej kategorii wiekowej przygotowano inny zestaw pytań.
 6. Każda kategoria wiekowa będzie oddzielnie oceniana.
 7. Konkurs przeprowadzany jest w szkołach, które wyrażą chęć uczestnictwa, pod opieką nauczycieli-organizatorów w dniu 16 listopada 2018 r.
 8. Szkołę do konkursu mogą zgłaszać nauczyciele, najpóźniej do 31 października 2018 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
  • dzwoniąc pod nr 22 425 13 34
  • drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:
     Ogólnopolskie Centrum Edukacji; ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
  • wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 18 555 18 
 9. Minimalna ilość uczestników, jaką należy zgłosić z danej szkoły, aby móc przeprowadzić w niej konkurs to 10 osób (łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych).
 10. MEDITEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat wpisowych uczestników. W roku 2018 opłata wynosi:
  • 8 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczestników
  • 7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników 
 11. Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty za faktyczną liczbę uczestników najpóźniej do 19 listopada 2018 r.- po przeprowadzeniu olimpiady, na konto:
                                               Ogólnopolskie Centrum Edukacji Olimpiady Sp. z o.o.
                                                     ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
                                                           52 1020 1026 0000 1802 0248 0960
 12. Faktyczna ilość uczestników z danej szkoły, którzy wezmą udział w konkursie, nie może być mniejsza niż 10, ponadto nie może być mniejsza o więcej niż 20% od liczby uczniów zgłoszonych.
 13. Wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu zostaną dostarczone do szkół kurierem, najpóźniej 14 listopada 2018 r.  W przypadku nieotrzymania materiałów do 14 listopada prosimy o kontakt telefoniczny z nr 22 425 13 34.
 14. Konkurs należy przeprowadzić w dniu 16 listopada 2018 r. 
 15. Godzinę przeprowadzenia konkursu ustala nauczyciel-organizator.
 16. Za przeprowadzenie konkursu w szkole oraz za jego prawidłowy przebieg odpowiada nauczyciel-organizator.
 17. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut (w tym 10 minut na sprawy organizacyjne).
 18. Uczniowie biorący udział w konkursie, samodzielnie udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe. Nauczyciele nie mogą pomagać uczestnikom konkursu w wyborze prawidłowych odpowiedzi.
 19. OCE zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczniów.
 20. Po zakończeniu konkursu nauczyciel-organizator zbiera od uczniów Karty Odpowiedzi, wkłada je do koperty którą otrzyma pocztą i wraz z protokołem z przebiegu konkursu przesyła 16 listopada 2018 r.  na adres OCE.
 21. Ogólnopolskie Centrum Edukacji nie zwraca kosztów wysyłki.
 22. Każdy uczestnik konkursu MEDITEST otrzyma dyplom poświadczający udział w konkursie.
 23. Dla uczniów którzy osiągną najlepsze wyniki przewidziane są nagrody
  - za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
  - za zajęcie miejsca od 2 do 6 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
  - za zajęcie miejsca od 7 do 16 - dyplomy wyróżnienia.
 24. Uwzględnia się miejsca ex aequo.
 25. Każdy nauczyciel-organizator otrzyma dyplom poświadczający zaangażowanie w organizację ponadprogramowego ogólnopolskiego konkursu.
 26. Nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł. W przypadku, gdy w szkole nauczycieli - organizatorów było kilku, każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową o odpowiednio mniejszej wartości.
 27. Wyniki konkursu zawierające dokładne statystyki, przedstawiające jak uczestnicy konkursu z danej szkoły prezentują się na tle innych szkół w kraju oraz województwie, zostaną wysłane do szkół pocztą wraz z nagrodami i dyplomami do 4 stycznia 2019 r.
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać do 28 lutego 2019 r. Po tym terminie materiały dotyczące konkursu MEDITEST zostaną poddane recyklingowi.
 

 

Copyright OCE | Polityka prywatności