Patriotest Zakres Tematyczny

 Patriotest

Zakres Tematyczny

Klasy 5-6

1.Etapy kształtowania II RP – władze polskie w latach 1918-1922.
2.Walki o granice ; powstanie wielkopolskie, walki o Lwów, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka, walki o Śląsk Cieszyński.
3. Kluczowe wydarzenia które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
4. Plebiscyty w latach 1918-1922
5. Wybitni Polacy, którzy przyczynili się do stworzenia wolnej Polski.
6. Prezydenci II RP.
7. Podział administracyjny, położenie i gospodarka II RP
8. Mniejszości narodowe i etniczne II RP.
9. Przewrót majowy.
10. Ziemie polskie na początku I wojny światowej- organizacje niepodległościowe.
11.Obchody święta niepodległości w II RP.

Klasy 7-8

1. Etapy kształtowania II RP – władze polskie w latach 1918- 1922.
2. Walki o granice ; powstanie wielkopolskie, walki o Lwów, powstania śląskie, wojna polsko- bolszewicka, walki o Śląsk Cieszyński.
3. Plebiscyty w latach 1918- 1922.
4. Wybitni Polacy, którzy przyczynili się do stworzenia wolnej Polski.
5. Gospodarka II RP – porażki i sukcesy.
6. Prezydenci II RP.
7. Podział administracyjny i położenie II RP
8. Partie polityczne od 1918 do 1926.
9. Mniejszości narodowe i etniczne II RP.
10. Przewrót majowy.
11. Ważne wydarzenia z początków istnienia II RP.
 

 

 

Copyright OCE | Polityka prywatności