Polityka Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji
Adres: ul. Kasprowicza 119B/69, 01-949 Warszawa
e-mail: oce@oce.edu.pl
NIP:118-209-66-66
 
....
 
Copyright OCE | Polityka prywatności