Polityka Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji
Adres: ul. Kasprowicza 119B/69, 01-949 Warszawa
e-mail: oce@oce.edu.pl
NIP:118-209-65-25
 
1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
 
3. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
 
4. Klient może otrzymywać informacje marketingowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.
 
5. Dane osobowe klientów, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy administratorem i Klientem.
 
6. Dla zrealizowania umowy konieczne może być podanie następujących danych osobowych klienta:
- imię i nazwisko;
- adres do korespondencji;
- adres e-mail;
- numer telefonu kontaktowego;
 
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy w szczególności przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 
8. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 
 
 
 

 

Copyright OCE | Polityka prywatności