Patriotest

Patriotest

Celem konkursu jest promowanie patriotyzmu oraz wiedzy na temat odrodzenia sie państwa polskiego wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości historycznej.

PATRIOTEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora, 13 listopada 2018 r. W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na dwie kategorie wiekowe:
- klasy 5-6 szkoły podstawowej
- klasy 7-8 szkoły podstawowej
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie

 
NAGRODY
Każdy uczestnik PATRIOTESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
- za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 6 do 15 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
Wszyscy nauczyciele-organizatorzy otrzymają dyplomy poświadczające zaangażowanie w organizację ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu. 
Ponadto, nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł.

ZASADY UCZESTNICTWA 
PATRIOTEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat   wpisowych uczestników. W roku 2018 opłata wynosi:
- 8 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 7 do 20 uczestników;
- 7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników.
Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty za faktyczną liczbę uczestników na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji po przeprowadzeniu konkursu. 
 
ZGŁOSZENIE
Szkołę do konkursu będą mogli zgłaszać nauczyciele, do 26 października 2018 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
- wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 18 555 18
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:                   
  Ogólnopolskie Centrum Edukacji ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
- dzwoniąc pod nr 22 425 13 34
 
KALENDARIUM
26 października - koniec zgłoszeń szkół do konkursu
8 listopada- dostarczenie przez OCE niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu
13 listopada - przeprowadzenie konkursu oraz odesłanie pocztą wypełnonych kart odpowiedzi na adres OCE
14 listopada - opłata za konkurs
4 stycznia - przekazanie szkole wyników PATRIOTESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami 
 
Do ściągnięcia: 
 
Zapraszamy!
Copyright OCE | Polityka prywatności