Pytania i odpowiedzi

Czy można przeprowadzić konkurs innego dnia niż jest to wskazane przez OCE?
Nie. Jedynym możliwym terminem są daty wyznaczone przez OCE. Dla konkursu Patriotest - 12 listopada, dla konkursu Meditest 16 listopada.
 
O której godzinie należy przeprowadzić konkurs w szkole?
O dowolnej godzinie która odpowiada nauczycielowi-organizatorowi z danej szkoły.
 
Ile czasu trwa Patriotest oraz Meditest?
60 minut. W tym 10 minut na sprawy organizacyjne. W praktyce jedna godzina lekcyjna i przerwa wystarczają na przeprowadzenie konkursu.
 
Jakim kolorem uczniowie mogą kodować karty odpowiedzi?
Tylko czarnym długopisem. Wykluczone jest używanie ołówków oraz korektorów.
 
Czy do konkursu może przystąpić większa ilość uczestników niż pierwotnie zgłoszona?
Tak. OCE do każdego zgłoszenia przesyła o ok. 10% więcej kart odpowiedzi niż zgłoszono. W przypadku dalszego braku wystarczającej ilości kart odpowiedzi patrz punkt niżej.
 
Co zrobić gdy w szkole jest niewystarczająca ilość kart odpowiedzi?
Karty odpowiedzi do 5 sztuk można kserować. W przypadku gdy w jednej szkole brakuje więcej niż 5 kart odpowiedzi - prosimy o kontakt telefoniczny z OCE.
 
Do kiedy należy wnieść opłatę za konkurs, oraz czy wraz z materiałami konkursowymi należy odesłać pocztą dowód wpłaty?
Opłatę należy wnieść dla Patriotestu do 13 listopada 2019 r., dla Meditestu do 19 listopada 2019 r.. Skan dowodu wpłaty można dosłać przez email lub fax. Opłatę dokonuje się za faktyczną liczbę uczestników którzy przystąpili do konkursu.
 
Czy Karty Pytań również należy odesłać do OCE?
Nie. Należy odesłać tylko wypełnione Karty Odpowiedzi oraz protokół. Po zakończeniu konkursu karty pytań należy zebrać od uczniów i oddać uczniom po 19 listopada.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: oce@oce.edu.pl
Copyright OCE | Polityka prywatności