Zebra

Pragniemy zaprosić Państwa szkołę do udziału w I ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej - ZEBRA.
Olimpiada ZEBRA skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzona w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora, w dniach 25-28 listopada 2013 r. z następujących przedmiotów:
·    język polski - 25 listopada
·    matematyka - 26 listopada
·    język angielski - 27 listopada
·    biologia - 27 listopada
·    przyroda - 27 listopada
·    geografia - 28 listopada
·    historia - 28 listopada
Dla wszystkich przedmiotów olimpiada ZEBRA ma formę testu zamkniętego składającego się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie.
 
NAGRODY
Każdy uczestnik olimpiady ZEBRA otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
·    za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
·    za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
·    za zajęcie miejsca od 6 do 14 - dyplomy wyróżnienia
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
Wszyscy nauczyciele-organizatorzy otrzymają dyplomy poświadczające zaangażowanie w organizację ponadprogramowej, ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
Ponadto, nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do olimpiady przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię o wartości ponad 100 zł.
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
Olimpiada ZEBRA jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat wpisowych uczestników. W roku 2013 opłata wynosi:
·    7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi łącznie od 10 do 20 uczestników;
·    6 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi łącznie powyżej 20 uczestników.
Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji najpóźniej do 28 listopada 2013 r. - po przeprowadzeniu konkursu.
 
ZGŁOSZENIE
Szkołę do olimpiady mogą zgłaszać nauczyciele, najpóźniej do 31 października 2013 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
·    wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
·    drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 425 13 35
·    drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:
Ogólnopolskie Centrum Edukacji ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
·    dzwoniąc pod nr 22 425 13 34

Do ściągnięcia:

Zapraszamy!
Copyright OCE