Konkursy

Ogólnopolskie Centrum Edukacji jest organizatorem konkursów:
 
Ekotest - ogólnopolski konkurs wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska. Ma na celu promowanie wśród uczniów postaw ekologicznych oraz zwiększanie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego. Piąta edycja Ekotestu zostanie przeprowadzona 15 kwietnia 2015 r. Poprzednia edycja Ekotestu odbyła się w kwietniu 2014 r. i spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem nauczycieli i uczniów!
 
 
 
EurotestEurotest - ogólnopolski konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej. Eurotest ma na celu promowanie wśród uczniów wiedzy na temat współczesnej Europy. Druga edycja Eurotestu odbyła się w kwietniu 2014 r. 
 
 
Meditest - ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony. Meditest ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia oraz pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego ciała. Kolejna edycja Meditestu zostanie przeprowadzona w grudniu 2015 r
 
 
Zebra - ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, przyroda, geografia, historia. 
 
 
 
Wkrótce szczegółowe informacje dotyczące kolejnych konkursów przygotowywanych przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji.
 
Zapraszamy!

 

Copyright OCE