Meditest

MEDITEST
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.
MEDITEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora, w grudniu 2015 r. W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na trzy kategorie wiekowe:
- klasy 3-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-6 szkoły podstawowej
- klasy 1-3 gimnazjum
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie

Poprzednie edycje konkursu MEDITEST, który odbywa się corocznie od 2011 roku, spotkały się z dużym zainteresoweniem oraz uznaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. 

Testy archiwalne: archiwum
 
NAGRODY
Każdy uczestnik MEDITESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
- za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 6 do 14 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
Wszyscy nauczyciele-organizatorzy otrzymają dyplomy poświadczające zaangażowanie w organizację ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu. 
Ponadto, nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł.

ZASADY UCZESTNICTWA 
MEDITEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat   wpisowych uczestników. W roku 2014 opłata wynosiła:
- 7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczestników;
- 6 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników.
Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty za faktyczną liczbę uczestników na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji po przeprowadzeniu konkursu. 
 
ZGŁOSZENIE
Szkołę do konkursu będą mogli zgłaszać nauczyciele, od września do końca listopada 2015 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
- wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 18 555 18
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:                   
 Ogólnopolskie Centrum Edukacji ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
- dzwoniąc pod nr 22 425 13 34
 
KALENDARIUM
listopad - koniec zgłoszeń szkół do konkursu
grudzień - dostarczenie przez OCE niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu oraz przeprowadzenie konkursu 
luty - przekazanie szkole wyników MEDITESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami
 
Dokładne daty i szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej we wrześniu 2015 r.
 
Zapraszamy!
Copyright OCE