Meditest

MEDITEST
Pragniemy zaprosić Państwa szkołę do udziału w IV ogólnopolskim konkursie z wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.
MEDITEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora, w dniu 15 grudnia 2014 r. W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na trzy kategorie wiekowe:
- klasy 3-4 szkoły podstawowej
- klasy 5-6 szkoły podstawowej
- klasy 1-3 gimnazjum
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w regulaminie

Poprzednie edycje konkursu MEDITEST, który odbywa się corocznie od 2011 roku, spotkały się z dużym zainteresoweniem oraz uznaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. 

Testy archiwalne: archiwum
 
NAGRODY
Każdy uczestnik MEDITESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
- za zajęcie 1 miejsca - metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
- za zajęcie miejsca od 6 do 14 - dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
Wszyscy nauczyciele-organizatorzy otrzymają dyplomy poświadczające zaangażowanie w organizację ponadprogramowego, ogólnopolskiego konkursu. 
Ponadto, nauczyciele-organizatorzy ze szkół, w których do konkursu przystąpi ponad 100 uczniów, otrzymają atlas lub encyklopedię przyrodniczą o wartości ponad 100 zł.

ZASADY UCZESTNICTWA 
MEDITEST jest konkursem samofinansującym się. Środki na nagrody i organizację pochodzą od sponsorów oraz z opłat   wpisowych uczestników. W roku 2014 opłata wynosi:
- 7 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi od 10 do 20 uczestników;
- 6 zł od uczestnika, w przypadku gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczestników.
Nauczyciel-organizator wpłaca zebrane opłaty na konto Ogólnopolskiego Centrum Edukacji najpóźniej do 16 grudnia 2014 r. - po przeprowadzeniu konkursu. 
 
ZGŁOSZENIE
Szkołę do konkursu mogą zgłaszać nauczyciele, najpóźniej do 28 listopada 2014 r. wybierając jeden z poniższych sposobów:
- wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.oce.edu.pl
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją faksem na nr 22 425 13 35
- drukując i wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją pocztą na adres:                   
 Ogólnopolskie Centrum Edukacji ul. Kasprowicza 119B/69; 01-949 Warszawa
- dzwoniąc pod nr 22 425 13 34
 
KALENDARIUM
28 listopada - koniec zgłoszeń szkół do konkursu
12 grudnia - dostarczenie przez OCE niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu
15 grudnia - przeprowadzenie konkursu 
15 grudnia - wysłanie pocztą wypełnionych kart odpowiedzi na adres OCE oraz opłata za konkurs (do 16 grudnia)
2 lutego - przekazanie szkole wyników MEDITESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami

Do ściągnięcia:
 
Zapraszamy!
Copyright OCE